روش ها:

برچسب زدن

تلطيف و تنوير

انتقال

تصديق

شايعه

كلي گويي

دروغ بزرگ

پاره حقيقت گويي

انسانيت زدايي و اهريمن سازي

ارائه پيشگويي هاي فاجعه آميز

قطره چكاني

حذف (سانسور)

آپلودسنتر آپ98


جاذبه هاي جنسي

ماساژ پيام

ايجاد تفرقه و تضاد

ترور شخصيت

تكرار

توسل به ترس و ايجاد رعب

مبالغه

مغالطه

انواع:

جنگ روانی، جنگ نرم

براندازی نرم، تهدید نرم، انقلاب مخملین، انقلاب رنگین

اهداف


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه دوازدهم آذر 1390ساعت 23:23 توسط پريناز گودرزي |